Lựa chọn mẫu hình xăm Phật

Xăm hình nghệ thuật phật biểu trưng cho hình xăm phật sự chở che của Đức Phật, mang lại sự bình an trong cuộc sống. Nhưng Nho gia chỉ nói đến nguyên tắc, còn nhà Phật giảng rõ ràng thấu triệt mọi hình xăm phật ngành ngọn. Phật pháp và nho giáo bởi vậy bổ trợ và tạo điều kiện qua lại cho nhau, Từ ấy Phật pháp bắt đầu gieo mầm, đâm chồi, sinh trưởng, ra hoa và kết trái.

Ô trọc bản thân là sao?khi bạn xăm hình xăm phật thì mình khuyên bạn nên xăm ở bắp tay vì bắp tay khi chúng ta nằm ngũ không đè lên hình xăm khu vực bắp tay là tốt nhất cho hình xăm phật.Ví dụ những vị trí khác trên người thi sao?những vị trí như lưng, ngực cũng không sao nhưng niếu bạn xăm một hình xăm phật trên lưng xăm thánh giá khi ban mệt moi hay gì đó, ban di massage những người đấm bóp sẽ đi trên lưng bạn, dẫm đạp lên hình xăm phật là không tốt.Nói tóm lai khi xăm hình xăm phật chúng ta không nên dẫm đạp lên hình xăm, và những thứ ô trọc khác tôi nghĩ bạn biết. Điều cấm kỵ khi xăm hình xăm phật là không nên xăm ở chân,hông đùi….Những bộ phận bên dưới từ rốn di xuống..

Hình xăm rồng

Theo quan điểm hình xăm Phật, những người sở hữu hình Phật trên người luôn luôn có cảm giác được che chở, có thể giúp chúng ta không nổi giận tâm tịnh và giác ngộ , buông xã phiền não của cuộc sống, khống chế vọng tưởng để khai mở tin thần.

Phật giáo được khai sáng bởi đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau một nghìn năm được truyền sang Trung Quốc và các nước trên thế giới có cả Việt Nam.  Lịch sử đã biên chép, hình xăm đơn giản vào thời đại Đông Hán, năm Vĩnh Bình thứ 10 vua Hán Minh Đế, tức năm 67 trước Công nguyên, thời kỳ chính thức tiếp thọ, triều đình thỉnh mời hình xăm đơn giản đẹp một số đại sư Ấn Độ đến Trung Quốc. Lúc họ sang có mang theo tượng Phật và kinh điển. Triều đình và xăm đơ giản đẹp nhân dân một khi tiếp xúc với Phật pháp cảm thấy rất khế lý, khế cơ. Do đó có thể nói, giáo học của Nho giáo và Phật giáo hoàn toàn tương đồng.